HUMUS FULVIC ACID สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง

HUMUS FULVIC ACID สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง

HUMUS FULVIC ACID สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ

กรดเกลือฮิวมัสฟูลวิคถูกยกย่องโดยนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ให้เป็นหนึ่งในสารเสริมอาหารที่มีผลทางด้านโภชนาการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงอันหนึ่ง โดยตัวโครงสร้างของสารชนิดนี้มีส่วนเพิ่มปฎิกริยาในการย่อยและดูดซึมธาตุและสารอาหารต่างๆ อย่างเช่นโปรไปโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ กรดไขมันอมิโน และแร่ธาตุต่างๆ เพราะคุณสมบัติที่เด่นชัดในการเพิ่มการดูดซึมสารอนุมูลอิสระและสารสื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เซลล์มนุษย์ กรดลืออิวมัสฟูลวิคจึงกลายเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากที่ใช้ในการชลอวัย ช่วยในการส่งเสริมระบบย่อยและปกป้องการทำงานของสมอง โครงสร้างเฉพาะตัวของสารตัวนี้ทำให้มีความสามารถในการ ต้านสารอนุมูลอิสระ คุณภาพสูงมีผลไปยังผลทางด้านการชลอวัยและป้องกันการเกิดของโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย

กรดเกลืออิวมัสฟูลวิคเป็นสารชีวภาพที่พบได้ในดิน หิน ทรายและผืนน้ำที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่นักวิมยาศาสตร์พบว่ากรดเกลืออิวมัสฟลูวิคมีคุณค่าทางสุขภาพอย่างสูงโดยเฉพาะทางด้าน ระบบย่อยอาหาร  และ ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย เมื่อก่อนพืชผัก ผลไม้ที่มนุษย์เรารับประทานมีส่วนประกอบของกรดเกลืออิวมัสฟูลวิคอยู่มาก แต่ในปัจจุบันแทบไม่มีเหลือในอาหารมนุถษย์อีกแล้วทั้งๆที่เป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งมากต่อสุขภาพ

กรดเกลือฮิวมัสฟูลวิค (HUMUS FULVIC ACID) หรือ น้ำโป่ง

โป่ง (SALTLICK) แหล่งแร่ธาตุธรรมชาติ

          โป่ง คือ บริเวณหรือพื้นที่ที่สามารถพบแร่ธาตุชนิดต่างๆ เช่น แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) โซเดียม (Na) แมกนิเซียม (Mg) กำมะถัน (S) โคบอลล์ (Co) ทองแดง (Cu) ไอโอดีน (I) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) เป็นต้น ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกายและการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่กินพืชเป็นอาหาร (herbivore) เช่น กวาง เก้ง กระทิง วัวแดง นก และช้าง เป็นต้น เนื่องจากพืชที่สัตว์กินเข้าไปไม่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุดังกล่าว สัตว์จึงต้องทดแทนโดยการกินดินหรือดื่มน้ำจากโป่งแทน

          โป่งที่พบโดยทั่วไปมีอยู 2 แบบด้วยกัน คือ โป่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ โป่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (เรียกว่าโป่งเทียม) โป่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ โป่งดิน กับโป่งน้ำ

1. โป่งดิน (Dry licks) คือบริเวณพื้นดินทีประกอบด้วย แร่ธาตุต่างๆ โดยสัตว์มักจะใช้ปากขุดดิน เพื่อกินดินเหล่านั้น โดยจะเริ่มกินที่บริเวณผิวดินก่อนแล้วค่อยๆ กินลึกลงไปเรื่อยๆ จนเรามองเห็นเป็นแอ่งหรือเป็นบ่อ ซึ่งส่วนใหญ่มีความลึกไม่เกิน 1 เมตร ในฤดูฝนโป่งดินอาจจะถูกน้ำท่วมขังสัตว์จะไม่กินส่วนที่เป็นดิน แต่จะกินน้ำที่ขังอยู่ในบริเวณโป่งดินแทน ส่วนในช่วงฤดูร้อนโป่งดินจะมีลักษณะแข็งจนสัตว์ไม่สามารถขุดดินเพื่อกินได้

2. โป่งน้ำ (Wet licks) เป็นบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของลำธารหรือเป็นต้นน้ำ มีน้ำไหลซึมตลอดทั้งปี พบได้ในพื้นที่ที่เป็นน้ำซึมหรือน้ำซับหรือที่ไหลออกมาจากภูเขา แอ่งหรือบ่อที่เป็นโป่งดินมาก่อน โดยจะมีน้ำขังตลอดปี

          ทั้งโป่งดินและ โป่งน้ำพบเห็นได้ในป่าค่อนข้างราบ โดยโป่งแต่ละแห่งจะมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นสัตว์จึงมักจะกินดินโป่งจากหลายๆ โป่ง เพื่อจะได้รับแร่ธาตุต่างๆ ตามที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน โป่งสามารถพบได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ

          โป่งเทียมเป็นโป่งที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโป่งดิน โดยการขุดดินในบริเวณที่เลือกไว้ให้เป็นแอ่ง แล้วนำเกลือสมุทรลงไปผสมกับดินบริเวณที่ขุดขึ้น เมื่อมีฝนตกหรือความชื้นจากน้ำค้างเกลือก็จะละลายทำให้ดินบริเวณนั้นเค็ม สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ก็จะพากันมากินดินเหล่านี้ โดยบริเวณที่นิยมเลือกทำโป่งเทียม คือ

บริเวณพื้นที่ที่เคยเป็น "ดินโป่ง" มาก่อน แต่ดินเริ่มเสื่อมความเค็มลง และยังมีสัตว์ป่าลงมากินอยู่

บริเวณพื้นที่ที่เป็น "โป่งร้าง" ซึ่งดินเสื่อมสภาพ และไม่มีสัตว์ป่าลงมากินหรือมาใช้ประโยชน์แล้ว

บริเวณพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายกับดินโป่งธรรมชาติ

บริเวณพื้นที่ที่เป็นด่านสัตว์ หรือใกล้กับด่านสัตว์ที่สัตว์ต้องเดินผ่านเป็นประจำอยู่แล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูล

เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ : การแยกเกลือแร่ธาตุจากดินโป่ง เขตพื้นที่ ภาคเหนือ

โดย...อ.ประสิทธิ์ ไชยลังกา

 2100
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์