• หน้าแรก

  • ทั่วไป

  • HUMUS FULVIC ACID ดีท็อกลำไส้เสริมสร้างระบบย่อยและการดูดซึมอาหาร

HUMUS FULVIC ACID ดีท็อกลำไส้เสริมสร้างระบบย่อยและการดูดซึมอาหาร

  • หน้าแรก

  • ทั่วไป

  • HUMUS FULVIC ACID ดีท็อกลำไส้เสริมสร้างระบบย่อยและการดูดซึมอาหาร

HUMUS FULVIC ACID ดีท็อกลำไส้เสริมสร้างระบบย่อยและการดูดซึมอาหาร

ดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษในร่างกายและส่งเสริมการขับถ่าย

การขับพิษหรือล้างสารพิษ ดีท็อกลำไส้เป็นกระบวนการหนึ่งใน การปรับสมดุลร่างกายและฟื้นฟูเซลล์เสื่อม อีกสาเหตุหนึ่งที่กรดเกลือฮิวมัสฟูลวิคสามารถในการพัฒนาระบบย่อยอาหาร และเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายก็คือ ความสามารถในการส่งเสริมการขับถ่ายดีท็อกลำไส้และเร่งการขับสารพิษออกจากร่างกายหรือล้างสารพิษในร่างกาย กรดเกลือฮิวมัสฟูลวิคถูกเรียกว่า สารขับพิษธรรมชาติ หรือ Natural Chelation เพราะสารตัวนี้สามารถดักจับและทำลายล้างสารพิษและสารโลหะหนักที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ ใช้ยาเคมี ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันและ แม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจเข้าไป ในธรรมชาติกรดเกลือฮิวมัสฟลูวิคสามารถพบในดิน หินและทราย แต่ยังสามารถพบในแม่น้ำ ลำธารและท้องทะเล และสารชนิดนี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการเลือกขั้วประจุไฟฟ้าในการดึงดูดสารโลหะหนัก และยังมีความสามารถในการขับสารพิษหรือล้างสารพิษเหล่านั้นออกมาจากร่างกายมนุษย์

เสริมสร้างระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

กรดเกลืออิวมัสฟูลวิคประกอบด้วยสารอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหาร อย่างเช่นแร่ธาตุต่างๆ สารสื่อนำไฟฟ้า กรดไขมัน สารซิลิก้า พรีไปโอติกและโปรไปโอติก สารอาหารกลุ่มนี้สามารถส่งเสริมการทำงานของกระเพาะและลำใส้ อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เบคทีเรียมีคุณ สามารถเติบโตและก่อประโยชน์ต่อเรา ถ้าระบบย่อยและดูดซึมอาหารที่สมบูรณ์จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ปรับสมดุลร่างกายฟื้นฟูเซลล์เสื่อม ปรับสมดุลให้กับการหลั่งฮอร์โมน ควบคุมสมองและความกดดันทางด้านอารมณ์ และอื่นๆอีกมากมาย ในทางกลับกัน ถ้าระบบย่อยและดูดซึมอาหารในกระเพาะและลำไส้ไม่ดีความเสื่อมถอยของร่างกายก็จะเกิด และเมื่อความเสื่อมดำเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไข โรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมา

งานวิจัยทั่วโลกพบว่าเมื่อกลุ่มทดลองที่ได้รับสารเสริมอาหารกรดเกลืออิวมัสฟูลวิคได้รับผลว่าระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารดีขึ้นมาก ทำให้โรคต่างๆที่เกี่ยวกับระบบนี้ดีขึ้นอย่างเช่น การอักเสบจากเชื้อเบคทีเรียในลำไส้เล็ก สำไส้ใหญ่อักเสบ การอักเสบจากเชื้อเบคทีเรียในปอดและกระเพาะปัสสาวะ หรือแม้กระทั้งโรคไข้หวัดเป็นต้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหาร

การย่อยและดูดซึมอาหารที่ดีขึ้นอยู่กับการที่เราได้รับแร่ธาตุและสารสื่อไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเพียงพอ การได้รับกรดเกลืออิวมัสฟูลวิคเป็นประจำทุกวันเป็นผลให้เบคทีเรียที่ดีสามารถเติบโตและให้คุณได้ทำให้อาการอย่างเช่นอาการท้องผูก ท้องอืดท้องเพ้อ อาการท้องร่วงและอาการแพ้อาหารลดลงอย่างเห็นได้ชัด กรดเกลืออิวมัสฟูลวิคไม่เพียงที่จะให้คุณค่าทางสารอาหารที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นสารส่งผ่านสารอาหารอื่นๆเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้น และต้านการอักเสบในอวัยวะย่อยอาหาร อีกหนึ่งคุณประโยชน์ของการรับประทานกรดเกลืออิวมัสฟูลวิคในชีวิตประจำวันคือการสร้างสมดุลของค่ากรด-ด่างในร่างกาย ปรับสมดุลร่างกายฟื้นฟูเซลล์เสื่อม ตราบใดที่เซลล์และของเหลวภายในร่างกายมีค่าเป็นด่างอ่อนๆ ร่างกายก็สามารถต่อต้านโรคเรื้อรังต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมและเชื้อก่อโรคต่างๆได้อย่างดี

ปกป้องระบบประสาทและสมอง

งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร the Journal of Alzheimer’s Disease ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2011พบว่าสารกรดเกลืออิวมัสฟูลวิคประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในตัวที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสริมของระบประสาทและสมองรวมทั้งโรคความจำเสื่อมถอย หรืที่รู้จักกันดีด้วยชื่อว่า อัลไซมเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคดังกล่าวนี้เกิดขึ้นโดยสาเหตุหลักสองอย่างคือการทำลายเยื่อสมองโดยอนุมูลอิสระและการก่อตัวของโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Tau บริเวณก้านสมอง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์นี้พบว่ากรดเกลืออิวมัสฟูลวิคมีความสามารถสลายโปรตีนชนิดนี้ออกมาจากสมองและยังยับยั้งการทำลายของอนุมูลอิสระในการทำลายเซลล์สมอง จึงทำให้อาการของผู้ทดลองพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และฟื้นฟูเซลล์เสื่อม

โดยธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเรา อนุมูลอิสระเกิดขึ้นในทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหาร การหายใจ การใช้ชีวิต การต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ การสร้างพลังงานหรือแม้แต่การหลั่งฮอร์โมน ทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นปัจจัยภายใน เมื่อรวมกับปัจจัยภายนอกเช่นการใช้ชีวิตอยู่กับมลพิษ การรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ไม่ถูกต้องและได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและการดืมเหล้าสูบบุหรี่เป็นต้น แม้กระทั้งการได้รับแสงแดดมากจนเกืนไปหรือรับประทานอาหารสำเร็จรูปก็ทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นมากมาย ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุเกิดโรคเรื้อรังและความเสื่อมชราก่อนวัยอันควร เพราะในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุวันเราจะต้องสัมผัสกับสารเคมี สารกัมมันตภาพรังสี สารโลหะหนักเป็นต้น กรดเกลืออิวมัสฟูลวิคเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และสารขับพิษที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งเป็นสารอาหารสื่อนำไฟฟ้าที่ทำให้เซลล์สามารถดำรงอยู่ได้เป็นปรกติสมดุล ช่วยปรับสมดุลร่างกายและฟื้นฟูเซลล์เสื่อม

เพิ่มพลังงานและช่วยลดอาการเจ็บปวด

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่รับประทานกรดเกลืออิวมัสฟูลวิครายงานว่าพลังงานทางร่างกายในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็นพราะว่าคุณสมบัติในการขับถ่ายพิษ การต้านสารอนุมูลอิสระและการต้านการอักเสบ และเมื่อกรดเกลืออิวมัสฟูลวิคสามาถเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารและสารสื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เซลล์จึงทำให้อวัยวะต่างๆแข็งแรง
สารนำกระแสไฟฟ้าในกรดเกลืออิวมัสฟลูวิคสามารถละลายในน้ำได้และสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์และสามารถทำให้เซลล์สามารถดำรงค์อยู่ได้ในสภาวะที่เซลล์ถูกทำลายจากความกดดันทางอารมณ์ อาการอักเสบ การรับประทานอาหารขาดสมดุล การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอและแม้กระทั้งการผ่าตัดหรือการรับประทานยาเคมี กรดเกลืออิวมัสฟูลวิคมีความสามารถในการลดอาการเจ็บปวดของกระดูก ไขข้อและกล้ามเนื้อที่มีสาเหตุมาจากการเสิ่อมถอยของสภาพร่างกายหรือความชรา คุณสมบัติในการนำกระแสไฟฟ้ายังช่วยให้อาการปวด ปวมและอักเสบลดน้อยลง ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายและยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้โลหิตใหลเวียนได้ดีขึ้น

ซ่อมแซมและปกป้องผิวพรรณ

กรดเกลืออิวมัสฟูลวิคช่วยในการดูแลและปกป้องผิวพรรณ และยังมีสรรพคุณในการรักษาแผล (ทั้งแผลสดและแผลเรื้อรัง) และอาการอักเสบคันผิวหนังอย่างเช่นผดผื่น แมลงสัตว์กัดต่อย แผลขีดข่วนและสิวเสี้ยน หรือแม้กระทั่งผิวหนังอักเสบจากเชื้อรา ผลการศึกษาตีพิมพ์ในนิตยสาร in the Journal of Clinical, Cosmetic and Investigative Dermatology ในประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า กรดเกลืออิวมัสฟลูวิคมีความสามารถในการบันเทาอาการผดผื่นคันตามผิวหนังได้อย่างดี ในอดีดสมุนไพรและดินโป่งที่ประกอบด้วยสารกรดเกลืออิวมัสฟลูวิคถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคผิวหนังต่างๆ รวมทั้งการดูแลผิวพรรณ (เช่นการหมักผิวด้วยโครน) กรดเกลืออิวมัสฟูลวิคเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ช่วยในการดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์ผิวและยังปกป้องผิวโดยการต่อต้านสารอนุมูลอิสระและเหตุก่อโรคและริ้วรอยชราต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผิว

แหล่งที่มาของข้อมูล

เอกสารงานวิจัยฉบับย่อ : การแยกเกลือแร่ธาตุจากดินโป่ง เขตพื้นที่ ภาคเหนือ

โดย...อ.ประสิทธิ์ ไชยลังกา

 1400
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์