HUMUS FULVIC ACID ฟื้นฟูเซลล์เสื่อมและชะลอความชราได้อย่างไร

HUMUS FULVIC ACID ฟื้นฟูเซลล์เสื่อมและชะลอความชราได้อย่างไร

ภัยอันตรายจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย

ในสภาวะของโลกเราในปัจจุบันนี้ ที่เต็มไปด้วยสารพิษ (toxins) ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆล้วนแต่ปะปนไปด้วยสารพิษทั้งนั้นรวมถึงความเครียดจากการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้ เกิดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บป่วยและความตาย และทำให้ความแก่ หรือความชรา (Aging) มาเยี่อนเร็วขึ้นก่อนวัยอันควร

ความชราคืออะไร

โดยหลักของวิทยาศาสตร์ ความชราคือผลสะสมของความเสื่อมสภาพที่มีต่อเซลล์ในร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บป่วยและความตาย

เราสามารถยับยั้งและชะลอความชรา ได้ด้วยวิธีการดังนี้

1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2. ปรับสมดุลร่างกาย ฟื้นฟูเซลล์เสื่อม ประกอบด้วย
- ขับของเสีย หรือขับสารพิษออกจากเซลล์
- เติมสารอาหารที่เซลล์ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์ จนถึงการซ่อมเซลล์ เพิ่มเซลล์ใหม่ๆ
3. กำจัดอนุมูลอิสระลดการอักเสบ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

การที่เราจะมีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ดี ขึ้นอยู่กับจำนวนของแบคทีเรียให้คุณที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรา ชีวิตยุคใหม่และการรับประทานอาหารที่ขาดสมดุลในชีวิตปัจจุบัน ทำให้จำนวนของแบคทีเรียให้โทษเติบโตมากกว่าแบคทีเรียให้คุณ ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมถอย ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพมากมาย

สารอนุมูลอิสระคืออะไร

โดยธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเรา อนุมูลอิสระเกิดขึ้นในทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหาร การหายใจ การใช้ชีวิต การต่อสู้กับโรคต่างๆ การสร้างพลังงานหรือแม้แต่การหลั่งฮอร์โมน ทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นปัจจัยภายใน เมื่อรวมกับปัจจัยภายนอกเช่น การใช้ชีวิตอยู่กับมลพิษ การรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ไม่ถูกต้อง และได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ และการดื่มสุราสูบบุหรี่เป็นต้น แม้กระทั่งการได้รับแสงแดดมากจนเกินไป หรือรับประทานอาหารสำเร็จรูปก็ทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นมากมาย ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุเกิดโรคเรื้อรังและความเสื่อมชราก่อนวัยอันควร

กรดเกลือฮิวมัสฟูลวิคในรูปแบบน้ำ เป็นรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยมากนัก น้ำยังเป็นตัวสื่อผ่านที่ดีมากเข้าสู่เซลล์ โครงสร้างทางชีวเคมีของกรดเกลือฮิวมัสฟูลวิคประกอบด้วยสารหอมละเหย และกลุ่มของสารคาร์บอกซี่ที่ส่งผ่านประจุ ไฮโดรเจน ส่งผลให้เกิดปฏิกริยาถ่ายโอนประจุ เพื่อดักจับสารอนุมูลอิสระ สารโลหะหนักและ สารพิษอื่นๆ ที่หมุนเวียนอยู่ภายในระบบร่างกายมนุษย์ และส่งผ่านออกมาตามระบบขับถ่ายของเสีย กรดเกลือฮิวมัสฟูลวิคเป็นแหล่งสารอาหารสำคัญที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระและสารสื่อนำกระแสไฟฟ้าที่สำคัญแก่มนุษย์ ยังผลให้เซลล์คงชีพ ได้อย่างสมดุล ชะลอความชราและเสื่อมถอยของร่างกาย และลดการอักเสบโดยรวม มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ากรดเกลือฮิวมัสฟูลวิค มีความสามารถในการเพิ่มอัตราการสร้างเซลล์ใหม่ให้เป็นปรกติ เพิ่มความสามารถของกล้ามเนื้อ ช่วยในระบบย่อยและดูดซึมสารอาหาร และยังเป็นสารสำคัญต่อสุขภาพหัวใจและสมอง
กรดเกลือฮิวมัสฟูลวิคช่วยให้เซลล์ดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็น ในการคงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ และทำให้เซลล์ขับของเสียและสารพิษ ได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งยังช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านเชื้อโรคและเหตุก่อโรคต่างๆ

 1725
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์