ทั่วไป

ทั่วไป

8 รายการ
เมื่อมีอายุมากขึ้น เซลล์ต่างๆ จะเริ่มสูญเสียความสามารถในการทำงาน ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติและก่อให้เกิดโรคตามมา
0 คะแนน
|
333 ผู้เข้าชม
เพิ่มขนาดและกระตุ้นต่อมไทมัสให้ผลิตเม็ดเลือดขาวประเภทลิมโฟไซท์ (lymphocytes) เพิ่มขึ้น ผลิตภูมิต้านทานที่ไม่แตกต่างจากการสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย
5 คะแนน
|
1857 ผู้เข้าชม
ยารุ หมายถึง การใช้ยาถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ถ่ายดี ลม เสลด (ปิตตะ วาตะ เสมหะ) คือ รุเอาตะกรัน ตะกอนของเสียต่างๆ ออกจากโรคหลัก และร่างกายก่อนทำการรักษา ต่อไป
0 คะแนน
|
382 ผู้เข้าชม
อาหาร ก็คือ อาหาร *** ยา ก็คือ ยา ** เป้าหมาย..ร่างกายแข็งแรง-ภูมิต้านทานดี-ซ่อมแซมตนเองได้
0 คะแนน
|
339 ผู้เข้าชม
755 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์