รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

8 รายการ
Antigenic (แอนติเจน ) คือสิ่งแปลกปลอม หรือ สารที่ไม่มีอยู่ในร่างกายมาก่อน เมื่อเข้าสู่ร่างกาย -ร่างกายสามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำ เพาะได้ (specific immune response)
0 คะแนน
|
254 ผู้เข้าชม
ยารุ หมายถึง การใช้ยาถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ถ่ายดี ลม เสลด (ปิตตะ วาตะ เสมหะ) คือ รุเอาตะกรัน ตะกอนของเสียต่างๆ ออกจากโรคหลัก และร่างกายก่อนทำการรักษา ต่อไป
0 คะแนน
|
273 ผู้เข้าชม
เมื่อมีอายุมากขึ้น เซลล์ต่างๆ จะเริ่มสูญเสียความสามารถในการทำงาน ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติและก่อให้เกิดโรคตามมา
0 คะแนน
|
264 ผู้เข้าชม
อาหาร ก็คือ อาหาร *** ยา ก็คือ ยา ** เป้าหมาย..ร่างกายแข็งแรง-ภูมิต้านทานดี-ซ่อมแซมตนเองได้
0 คะแนน
|
258 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์